E mo’ e mo’

Io te dicevo che accussì l’ammore po’ fa male
tu me dicive nunn’è ò vero e ce saputo fa
mannaggia a me mannaggia a te t’è si arrubato ò core
e po te si levato ò sfizio e ma fa nnammurà
chist’uocchuie è luna me fanno murì
te voglio bene
e mo e mo me fa paura
pecchè stanotte sunna senza è te me fa paura.
Nina ninè e si ammore nunn’è
dimmelo tu che dè
Nina ninè te vulesse scurdà
dimme comme aggia fà
ma pecchè ma pecchè
perdo ò tiempo e perdo à capa pè te
ma pecchè ma pecchè
si è fernuto nunno voglio sapè.
Io te dicevo che accussì l’ammore po’ fa male
tu me dicive nunn’è ò vero e ce saputo fa
e mo e mo te voglio bene
e chesta notte sunnà senza è te me fa paura.
Nina ninè e si ammore nunn’è
dimmelo tu che dè
Nina ninè te vulesse scurdà
dimme comme aggia fà
ma pecchè ma pecchè
perdo ò tiempo e perdo à capa pè te
ma pecchè ma pecchè
si è fernuto nunno voglio sapè.
E mo e mo te voglio bene… e mo e mo te voglio bene.